The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2001  
         
  Article:   THE IDEAL OF "BEAUTIFUL SOUL" IN SCHILLER / L’IDEALE DELL‘«ANIMA BELLA» IN SCHILLER .

Authors:  ARDIAN NDRECA.
 
       
         
  Abstract:  Pornind de la exigenţele moralei enunţate de Immanuel Kant, F. Schiller introduce în gândirea filosofică termenul de "suflet frumos," echivalent al perfecţiunii, definit prin terminologia contemplaţiei estetice şi a moralităţii omului ca individ. Afirmând echilibrul între raţiune şi sensibilitate, Schiller aşează problematica binelui moral pe fundamentul conceptual al antichităţii greco-romane şi pe estetica kantiană. Perfecţiunea este rezultatul educaţiei estetice care redă omului unitatea originară a întregii sale fiinţări, altfel spus conduce spre armonia dintre intelect şi simţuri. Contemplarea frumosului este o cale de a pătrunde în lumea ideilor, fapt datorat libertăţii care se opune condiţionărilor generate de necesitate, pe de o parte, şi capacităţii de orientare pe care omul o actualizează după un principiu estetico-spiritual pe de altă parte. În cele din urmă, "sufletul frumos" devine un semn al civilizaţiei care se opune, după afirmaţiile lui Schiller, "barbariei." Perfecţiunea sau "frumuseţea sufletului" constă în armonizarea Adevărului cu Binele, fapt care se dobândeşte prin educarea sensibilităţii spre urmarea raţiunii şi dirijarea voinţei spre realizarea necondiţionată a binelui. După Schiller: Zu was Bessern sind wir geboren – noi suntem născuţi pentru a deveni ceva mai buni, ori numai Frumosul are puterea de a transfigura omul. Însă nu frumuseţea lumii materiale are o astfel de putere, ci numai Frumosul – Pulchrum ca oglindă a categoriei transcendentale a Adevărului – Verum şi icoană a lui Hristos, dominantă a spiritualităţii creştinismului răsăritean, pe care Schiller o prefigurează. Însă aprofundarea acestei direcţii rămâne o sarcină a teologiei contemporane.  
         
     
         
         
      Back to previous page