The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2001  
         
  Article:   BEYOND METAPHYSICS / OLTREPASSAMENTO DELLA METAFISICA.

Authors:  DANIEL CORNELIU ȚUPLEA.
 
       
         
  Abstract:  Depăşirea, în sens figurat a trece "dincolo de metafizică", în contextul prezent, nu are sensul excluderii acestei discipline din orizontul culturii filosofice. Punctul de plecare al demersului speculativ propus constă în justa înţelegere a operei heideggeriene Sein und Zeit – "Fiinţă şi timp": limbajul metafizicii necesar definirii "sensului fiinţării în general" este incompatibil cu dezideratul abandonării subiectivismului, fapt autoimpus de către Martin Heidegger. A trece dincolo de metafizică înseamnă elaborarea unui nou mod de gândire în cadrul tradiţiei filosofice. Metafizica reprezintă "relaţia omului cu fiinţa fiindului," în viziunea heideggeriană neavând nimic în comun cu definiţia modernă a ontologiei ca "opinii diverse despre cunoaşterea fiindului şi a fiinţei." Acest nou mod de gândire, apofatic se poate spune, pe care îl propune Martin Heidegger dincolo de metafizică, constituie baza unei posibile filosofii negative.  
         
     
         
         
      Back to previous page