The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2001  
         
  Article:   THE AWAKENING OF NATURE: SPRING (CT 2, 8-15). EXEGESIS OF ORIGEN ON THE SONG OF SONGS / IL RISVEGLIO DELLA NATURA: LA PRIMAVERA (CT 2, 8-15). ESEGESI DI ORIGENE SUL CANTICO DEI CANTICI.

Authors:  IULIU VASILE MUNTEAN.
 
       
         
  Abstract:  Origene, chiar dacă face referire la exegeţii dinaintea lui, îi depăşeşte, iniţiind prima dintre cele mai mari sistematizări ale metodei exegetice din timpurile sale, făcând din ermeneutica biblică o adevărată ştiinţă. Se poate spune, într-un oarecare fel, că el a condiţionat exegeza patristică succesivă, cu un amplu ecou în Evul mediu.Origene nu foloseşte niciodată cuvintele exegeză şi ermeneutică ci două verbe: citirea şi înţelegerea. Doar dacă vom şti să citim textul (exegeza) vom putea înţelege textul însuşi (ermeneutiuca). Textul, exegeza şi ermeneutica despre Cântarea Cântărilor sunt preluate din ORIGENEE, Commento al Cantico, Città Nuova Editrice, CTP diretta da Antonio Quacquarelli, Roma 1976.  
         
     
         
         
      Back to previous page