The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2001  
         
  Article:   NEW TESTAMENT SOURCE OF THE PETRINE OFFICE: CONTROVERSIES AND DEBATES IN VARIOUS EXPLANATIONS: CATHOLIC, ORTHODOX AND PROTESTANT - THE ECUMENICAL ASPECT OF PETRINE MYSTERY / RADICI NEOTESTAMENTARIE DELL’UFFICIO PETRINO: CONTROVERSIE E SVILUPPO DA DIVERSE SPIEGAZIONI CATTOLICHE, ORTODOSSE E PROTESTANTI.

Authors:  IOAN ARIEŞAN.
 
       
         
  Abstract:  O expresie consacrată a papei Paul al VI-lea consideră astfel problematica primatului papal: "Primatul, care trebuie să fie garanţia unităţii Bisericii, a devenit un impediment tot mai vizibil". Iar papa Ioan Paul al II-lea, în enciclica "Ut unum sint", a adresat un puternic apel conştiinţei creştine: "Ajutaţi-mă să înţeleg primatul". Aceste două fraze reflectă schimbările survenite de-a lungul timpului şi progresele incontestabile care s-au înregistrat pe linia ecumenismului.Cât priveşte acest aspect, papa Ioan Paul al II-lea-lea aprecia următoarele: "ascultând întrebarea ce mi-a fost adresată pentru a găsi o formă de exerciţiu a primatului care, fără să se renunţe în nici un mod la esenţa misiunii sale ce se deschide la o nouă situaţie". Apoi Sfântul Părinte îşi îndreaptă atenţia spre situaţia primului secol în care "primatul exercita funcţiunea sa de unitate". Cu privire la această situaţie el invocă Sfântul Spirit pentru a-i "lumina pe toţi Păstorii şi pe toţi teologii Bisericii noastre" pentru ca – potrivit lui – să putem căuta împreună formele în care acest minister să poată realiza un serviciu de dragoste recunoscut atât de unii cât şi de alţii". Deci, papa Ioan Paul al II-lea, exprimă o deplină disponibilitate faţă de un dialog privind acest argument crucial pentru armonizarea unei unităţi depline. În plus, Papa, solicită ca "responsabilii ecleziastici precum şi teologii lor", să poată "stabili cu mine asupra acestui argument un dialog fratern, plin de răbdare şi încredere".  
         
     
         
         
      Back to previous page