The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 4 / 2010  
         
  Article:   ANDREI MARGA, "THE ABSOLUTE TODAY". THEOLOGY AND PHILOSOPHY OF JOSEPH RATZINGER, CLUJ-NAPOCA: EIKON 2010.

Authors:  CRISTIAN BARTA.
 
       
         
  Abstract:  Papa Benedict al XVI-lea este o personalitate majoră a lumii contemporane nu numai pentru faptul că ocupă în prezent poziţia de cap vizibil al Bisericii Catolice, dar şi datorită contribuţiilor sale în domeniile teologiei şi al culturii. Binecunoscut şi preţuit în Apus, prin intermediul unor lucrări de referinţă traduse în numeroase limbi, a intrat în cultura românească prin traduceri, dar şi prin cercetări care i-au fost dedicate. Dintre cercetătorii care s-au apropiat de opera lui Joseph Ratzinger, iese în evidenţă filozoful Andrei Marga, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, care prin intermediul Editurii Eikon ne propune prima cercetare sistematică din cultura românească dedicată raportului teologie – filozofie din opera teologului german.  
         
     
         
         
      Back to previous page