The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 4 / 2006  
         
  Article:   PROSPECTS FOR THE ROMANIAN CHURCH UNITED WITH ROME(GREEK CATHOLIC) AFTER THE FALL "WALL" IN SECULAR AND RELIGIOUS CONTEXT / PROSPETTIVE DELLA CHIESA ROMENA UNITA CON ROMA (GRECO-CATTOLICA) DOPO LA CADUTA DELLE „MURA”, NEL CONTESTO LAICO ED ECCLESIASTI.

Authors:  NICOLAE GUDEA.
 
       
         
  Abstract:  Perspective pentru Biserica română unită cu Roma (grecocatolică) după căderea „zidului” în context laic şi bisericesc. Scopul lucrării a fost acela de a delimita pe baza documentaţiei actuale planurile de refacere a BRU, pe de-o parte, şi perspectivele de integrare activă în societate, pe de altă parte. Un scurt istoric (cap. I 1-4) are ca rol să arate pierderile materiale, umane şi spirituale suferite de BRU după 1948. Apoi sunt analizate (cap. III 1-4) reorganizarea BRU după 1989 condiţiile economice, raporturile cu Statul, formarea clerului nou, cateheza pentru laicat, dialogul steril cu BOR imediat după ieşirea din clandestinitate. Partea cea mai consistentă a studiului se referă la condiţiile actuale în care acţionează, se dezvoltă şi se luptă BRU (III. 1-5). Concluzia este că mediul politic (Statul şi partidele) şi ecleziastic (BOR) a rămas ostil pentru BRU. Statul tărăgănează retrocedările de bunuri luate de el, BOR refuză orice retrocedare. Susţinerea internă este slabă. Susţinerea externă se limitează mai ales la ajutoare materiale (limitate şi ele). Problema cea mai importantă rămâne misiunea care are drept scop recucerirea pentru BRU a vechilor credincioşi pierduţi în cei 45 de ani de clandestinitate. Şi mai importantă este partea ultimă (cap. IV. 1-7) care analizează încercarea BRU de a-şi relua rolul în societate prin politica socială, formarea de formatori, reconstituirea organizaţiilor laicilor, activităţi caritative şi culturale. Toate acestea sunt la început şi se structurează în mers şi în contextul unor relaţii amiabile cu alte culte din România şi mai ales cu Biserica romano-catolică.  
         
     
         
         
      Back to previous page