The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 3 / 2007  
         
  Article:   BOOK REVIEWS AND PRESENTATIONS: COSMIN DANIEL MATES, CHURCH LIFE IN THE SOUTH OF THE DANUBE AND RELATIONS WITH THE NORTHERN DANUBE IV-VI CENTURIES P. CHR., TEACHING STAFF PUBLISHING HOUSE, DEVA 2005.

Authors:  NELU ZUGRAVU.
 
       
         
  Abstract:   Istoriografia românească a fost preocupată, cum era firesc, mai ales de studierea creştinismului de pe teritoriul naţional, fără însă ca legăturile şi contactele cu ariile creştine învecinate sau mai îndepărtate să fi fost neglijate. Există, în acest sens, contribuţii remarcabile privitoare la relaţiile diverse (mobilitatea credincioşilor, raporturi ecleziastice, contacte de natură teologică, influenţe artistice etc.) ale comunităţilor din spaţiul ponto-danubian sau nord-dunărean cu provinciile de la sudul fluviului, Constantinopol, Syria, Asia Mică sau Occidentul latin. În lucrarea asupra căreia ne oprim în rândurile de faţă, autorul – Cosmin Daniel Mateş – şi-a propus însă să abordeze în primul rând viaţa bisericească din dreapta Dunării, pentru ca apoi să urmărească conexiunile cu nucleele creştine din stânga acesteia.  
         
     
         
         
      Back to previous page