The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 3 / 2007  
         
  Article:   BOOK REVIEWS AND PRESENTATIONS: NICOLAE V. DURA, „SCYTHIA MINOR” (DOBROGEA) AND HER CHURCH APOSTOLIC. ARCHIEPISCOPAL AND METROPOLITAN OF TOMIS CHAIR (IV- XIV CENTURY), TEACHING AND EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE, BUCHAREST 2006, 267 P..

Authors:  NELU ZUGRAVU.
 
       
         
  Abstract:   Că în ultimii zece ani au apărut mai multe lucrări dedicate creştinismului din regiunea ponto-danubiană e un lucru îmbucurător; că multe dintre ele sunt rebuturi, e grav, dar aceasta nu poate fi surprinzător, de vreme ce, în ultimul timp, cu complicitatea unor universitari cu pretenţii, ajunşi peste noapte, din muzeografi şi cercetători fără orizont, profesori şi conducători de doctorat, se acordă cu o uşurinţă condamnabilă titluri ştiinţifice şi didactice fără niciun discernământ şi fără criterii ferme de calitate şi, în consecinţă, producţia de maculatură întrece orice închipuire. Printre apariţiile jalnice – o spunem de la început – se numără şi cea semnată de Nicolae V. Dură, profesor universitar la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, asupra căreia ne propunem să stăruim mai jos. Nu există pagină din această culegere de texte la care să nu poată fi făcută o observaţie fie de natură ştiinţifică, fie de natură bibliografică, fie de datare, fie de terminologie, fie de limbaj etc. Ne-ar trebui mult spaţiu pentru a le discuta pe fiecare în parte.  
         
     
         
         
      Back to previous page