The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 3 / 2007  
         
  Article:   BOOK REVIEWS AND PRESENTATIONS: MARTA SORDI, ROMAN EMPIRE AND CHRISTIANITY. SELECTED WRITINGS, ROME, 2006, 552 P. (STUDIES EPHEMERIDIS AUGUSTINIANUM 39) / MARTA SORDI, IMPERO ROMANO E CRISTIANESIMO. SCRITTI SCELTI, ROMA, 2006, 552 P. (STUDIA EPHEMERIDIS AUGUSTINIANUM 39) .

Authors:  NELU ZUGRAVU.
 
       
         
  Abstract:   Marta Sordi e o autoritate incontestabilă a cercetării creştinismului timpuriu. Lucrările sale Il cristianesimo e Roma (Bologna 1965) şi I cristiani e l’impero romano (Milano 1984) reprezintă contribuţii indispensabile oricărui istoric preocupat de problematica raporturilor dintre creştinism şi Statul roman, fapt care se reflectă şi în traducerile celei din urmă în engleză şi spaniolă. Prezenta culegere de studii, apărută prin grija mai multor discipoli sub egida Institutului patristic augustinian, adună scrieri ale învăţatei profesoare romane risipite prin diferite periodice şi volume colective. Ele arată un înalt profesionalism, o acribie exemplară, o inteligenţă sclipitoare în interogarea surselor, o metodă perfectă; de aici, bogăţia ideatică şi nuanţările suptile şi greu contestabile formulate pe seama unor aspecte de istorie a creştinismului care au generat o literatură bogată şi puncte de vedere divergente, contradictorii. Este dificil să le prezentăm pe toate, de aceea în nota de faţă ne vom referi doar la câteva dintre ele.  
         
     
         
         
      Back to previous page