The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 3 / 2006  
         
  Article:   REVIEWS AND BOOK PRESENTATION - E.G. FARRUGIA SJ (COORD.), ENCYCLOPEDIC DICTIONARY OF THE CHRISTIAN EAST, TRANSLATION A. POPESCU, V. RUS, I. MUNTEAN, A. MĂRCUŞ, TARGU LAPUS, GUTENBERG GALAXY PUBLISHING, 2005, 840 P. + 22 MAPS / RECENZII ŞI PREZENTĂRI .

Authors:  DAN RUSCU.
 
       
         
  Abstract:  Ediţia românească a Dicţionarului este o apariţie utilă şi necesară în peisajul publicaţiilor teologice româneşti, făcând parte din acel gen lucrări care depăşeşte nivelul teologiei de schit, în ultima vreme destul de frecventă la noi. Chiar dacă nu are complexitatea capitolelor – referitoare la aceeaşi tematică – din Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques (Paris 1912 sqq.) şi nici rigoarea Handbuch der Ostkirchenkunde (vol. I-III, Düsseldorf 1984-1997) lucrarea în discuţie completează fără îndoială o lipsă în domeniul teologiei din România – aceea a lucrărilor de referinţă. Cu ajutorul său, cititorul se poate familiariza atât cu elementele de bază ale tradiţiei creştine bizantine, cât şi cu cele, mai puţin cunoscute la noi, ale diferitelor tradiţii creştine răsăritene; de asemenea, fiind o iniţiativă catolică, dicţionarul oferă o imagine asupra momentelor, personalităţilor şi instituţiilor care au prilejuit contactele între Biserica romană şi cele răsăritene.  
         
     
         
         
      Back to previous page