The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 3 / 2006  
         
  Article:   RISEN JESUS APPEARS TO THE DISCIPLES OF EMMAUS - (LC 24,13-35) – TEACHING SEQUENCE / L’APPARITION AUX DISCIPLES D’EMMAÜS (LC 24,13-35) PROPOSITION D’UNE SEQUENCE DIDACTIQUE.

Authors:  NICOLETA SIMONA MARŢIAN.
 
       
         
  Abstract:  Isus înviat apare discipolilor de la Emaus – Lc 24,13-35 – secvenţă didactică. O secvenţă didactică este un demers complex care se poate dezvolta pe parcursul mai multor ore de predare. Exemplul propus în articolul de faţă, ce are ca punct de plecare prelucrarea unui text biblic, face parte dintr-un parcurs amplu al cărui obiectiv general este aprofundarea textelor biblice în cadrul orelor de religie. Episodul întâlnirii lui Isus cu discipolii de la Emaus vrea să ne facă să descoperim că orice întâlnire cu Mântuitorul ne schimbă viaţa. Prin mijloace specifice, o oră de curs care dezbate această temă îi va pune pe elevi în situaţia de a-şi înţelege mai bine propria existenţă şi relaţia cu Dumnezeu, fiind apoi capabili să recitească textul din această perspectivă.  
         
     
         
         
      Back to previous page