The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 3 / 2002  
         
  Article:   REVIEWS - TOBIAS HOFFMANN, CREATURA INTELLECTA. DIE IDEEN UND POSSIBILIEN BEI DUNS SCOTUS MIT AUSBLICK AUF FRANZ VON MAYRONIS, PONCIUS UND MASTRIUS, ASCHENDORFF VERLAG, MÜNSTER 2002, (BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE UND THEOLOGIE DES MITTELALTERS. NEUE FOLGE. BAND 60), 356 P..

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  O prejudecată des întâlnită în legătură cu filosofia medievală e aceea conform căreia aceasta nu există de fapt, ea fiind mai degrabă teologie, de aici şi stranietatea pe care o simţim în faţa operelor acestei perioade, totala lor alteritate. Lucrarea lui Tobias Hoffmann ne arată că şi dacă lucrurile ar sta astfel, unele din problemele teologiei îşi pot găsi un loc binemeritat în filosofie. Punctul de plecare al cercetării autorului nostru este întrebarea cu privire la modul în care Dumnezeu cunoaşte creatura. O problemă care ţine de teologie, am putea spune, însă autorul arată că ea trădează atât o presu¬poziţie filosofică, şi anume că realitatea pentru a fi cunoscută trebuie să aibă o structură raţională, cât şi, în cazul lui Duns Scotus, un interes filosofic, acela cu privire la statul ontologic al fiinţei gândite.  
         
     
         
         
      Back to previous page