The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 3 / 2002  
         
  Article:   DEI FILIUS (CAN. 1-4). A COMMENTARY.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Lucrarea analizează primele canoane ale constituţiei dogmatice Dei Filius a Conciliului Vatican I din prisma atributelor lui Dumnezeu. După precizarea contextului în care a apărut această constituţie şi o structurare a textului conciliar, lucrarea continuă cu o prezentare generală a atributelor negative ale lui Dumnezeu, insistând asupra lui immensus, incomprehensibilis, infinitus. Autorii principali invocaţi sunt Sf. Toma d’Aquino şi Fer. Dionysius Areopagitul.  
         
     
         
         
      Back to previous page