The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 3 / 2002  
         
  Article:   SOME CONSIDERATIONS ON THE PARTICULAR SET OR CANON LAW CAN BE ESTABLISHED BY COUNCILS CHURCHES SUI IURIS OR INTERVENTION HOLY SEE / ALCUNE CONSIDERAZIONI RIGUARDANTI IL DIRITTO CANONICO PARTICOLARE STABILITO O DA STABILIRE DAI SINODI DELLE CHIESE SUI IURIS O CON L’INTERVENTO DELLA SANTA SEDE.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Câteva consideraţii cu privire la dreptul canonic particular stabilit sau care poate fi stabilit de sinoadele Bisericilor sui iuris sau prin intervenţia Sfântului Scaun. În particular: Canoanele 29, 30 – înscriere într o Biserică sui iuris; Canonul 78 – puterea patriarhului în afara teritoriului; Canoanele 102, 106, 107, 110, 111, 113, 122, 124, 125, – sinodul patriarhal, canoanele privitoare la: sacramente şi sacramentale cu referiri specifice la Biserica Greco Catolică Română. Acest material, după cum o subliniază şi titlul, reprezintă doar „câteva consideraţii referitoare la dreptul particular......”. Publicat de către Papa Ioan Paul II, în nu prea îndepărtatul 1990, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium începe să aibă vigoare odată cu 1 noiembrie 1991. Începând cu acea dată, toate cele 21 de Biserici sui iuris (aşa cum sunt ele definite de can. 27), au la dispoziţie un unic instrument juridic, cu ajutorul căruia se reglementează din punct de vedere canonic toate probleme acestor comunităţi. Este pentru prima dată în istorie când este promulgat un astfel de text legislativ comun tuturor Bisericilor orientale catolice.  
         
     
         
         
      Back to previous page