The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 3 / 2001  
         
  Article:   BOOK REVIEWS AND PRESENTATIONS - UDITA CĂLUŞER, GREEK CATHOLIC BISHOP OF ORADEA, MONOGRAPHIC CONTRIBUTIONS.

Authors:  NICOLAE GUDEA.
 
       
         
  Abstract:  O carte recent apărută despre Episcopia română Unită de Oradea ne-a atras atenţia. Ea se înscrie parţial pe linia mai veche a istoriografiei greco-catolice orădene (singura eparhie greco-catolică despre care există încercări monografice repetate), dar iese din această linie prin felul nou, inedit în care a fost concepută. Cartea a apărut în acelaşi timp cu cărţile lui Remus Câmpeanu (despre intelec-tualitatea, respectiv despre elitele româ-neşti din Transilvania, în prima fază aproape exclusiv greco-catolice!) contri-buind împreună cu ele la crearea unei imagini mai bune despre aceste elite şi aceşti intelectuali din Părţile Ungurene, respectiv dând o imagine mai bună rolului Bisericii Române Unite. De aceea ne-am permis să facem câteva remarci în legătură cu cartea fără pretenţie că am recenzat-o la modul propriu-zis.  
         
     
         
         
      Back to previous page