The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 2 / 2006  
         
  Article:   DE RESURRECTIONE MORTUORUM: MC. 12, 18-27 II: THE INTERPRETATION OF THE TEXT / DE RESURRECTIONE MORTUORUM: MC. 12, 18-27 PARTE II: L’INTERPRETAZIONE DEL TESTO.

Authors:  TEODOR COSTIN.
 
       
         
  Abstract:  De resurrectione mortuorum: Mc. 12, 18-27. Partea a II-a: Interpretarea textului. Obiectivul central al studiului nostru explicativ, în acord cu structura formulată în cercetarea preliminară, este acela al unei lecturi interpretative şi analitice a textului pentru a evidenţia sensul şi mesajul transmis de Mc. 12, 18-27. Cu un exemplu de cazuistică, saducheii caută să demonstreze imposibilitatea învierii, pornind de la ideea că ar duce la situaţii absurde. În argumentaţia lor, ei prezintă o concepţie despre înviere în care se presupune o reluare a relaţiilor de apartenenţă după modelul din viaţa pământească. Isus indică fundamentul credinţei în înviere, în Scriptură şi în puterea lui Dumnezeu. El compară condiţia înviaţilor cu aceea a îngerilor: nu mai au nevoie de căsătorie şi descendenţă, pentru că nu vor mai muri. În atotputernicia sa, Dumnezeu poate crea forme cereşti de viaţă. Autoproclamarea lui Dumnezeu drept Dumnezeul patriarhilor nu se referă la aceştia ca morţi, căci El este un Dumnezeu al viilor. Isus orientează privirile către Dumnezeu ca şi fundament al învierii: din partea lui puterea şi bunăvoinţa, iar din partea oamenilor justa concepţie despre Dumnezeu şi credinţă în puterea sa. Cu reproşul final „Voi sunteţi în mare greşeală!”, Isus arată cât de nefondată este argumentaţia saducheilor şi cât de superficială este concepţia lor despre Dumnezeu. Afirmaţia lui Isus este atât de determinată şi de incisivă tocmai pentru că abordează problema cea mai importantă: cine este Dumnezeu? Care este raportul său cu oamenii? Privitor la concepţia despre Dumnezeu, saducheii şi Isus vorbesc numai în mod aparent despre acelaşi Dumnezeu. Răspunsul lui Isus este menit să corecteze toate concepţiile eronate despre înviere, care o descriu cu „imagini din lume” ori ca o întoarcere la condiţiile de viaţă pământească. În partea finală, textul nu conţine nici o reacţie a interlocutorilor, lăsând astfel o anumită libertate de interpretare, evaluare şi reacţie din partea ascultătorilor ori a cititorilor. Mc. 12, 18-27 constituie un document important ce evidenţiază experienţa şi siguranţa pe care Isus o avea privitor la Dumnezeu, dând astfel o fundamentală mărturie pentru premisa credinţei în învierea lui Isus. Pentru noi oamenii, totul depinde de Dumnezeu. Învăţătura lui Isus ne revelează faptul că Dumnezeu nu creează pe om din nimic pentru a-l face să se întoarcă în nimic. Viitorul şi destinul nostru omenesc depind în mod radical de felul în care îl înţelegem pe Dumnezeu. Isus ne revelează învăţătura despre „Dumnezeul viilor” şi ne invită să o primim cu credinţă şi cu existenţială încredere în fidelitatea lui „de acum şi totdeauna”.  
         
     
         
         
      Back to previous page