The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 2 / 2004  
         
  Article:   FORGIVENESS OF SINS, IN BIBLICAL THEOLOGY OF VON RAD OLD TESTAMENT AND H.D. PREUΒ / IL PERDONO DEI PECCATI NELLE TEOLOGIE BIBLICHE DELL’AT DI G. VON RAD E H.D. PREUΒ.

Authors:  TEODOR COSTIN.
 
       
         
  Abstract:  Cele două monografii, ale lui G. von Rad si H.D. Preuβ, tratează teologia biblică limitată la cărţile Vechiului Testament. Autorii sunt preocupaţi de a găsi un centru de unitate pentru întergul Vechi Testament. Von Rad indică conceptul de «alianţă» a lui Jahve cu poporul ales, Preuβ in schimb indică conceptul de «alegere». Analiza prezentă se limitează la tema «iertării păcatelor» în aceste opere.  
         
     
         
         
      Back to previous page