The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 2 / 2003  
         
  Article:   JESUS CHRIST, THE FULLNESS OF REVELATION MYSTERY / GESÙ CRISTO, LA PIENEZZA DELLA RIVELAZIONE DEL MISTERO.

Authors:  SABIN FĂGĂRAŞ.
 
       
         
  Abstract:  Apostolul Pavel subliniază faptul că bogatul conţinut al marelui Mister al lui Dumnezeu nu se reduce la Planul dumnezeiesc veşnic de mântuire (Ef 3,11), tăcut, necunoscut în vechime dar la plinirea vremii revelat, manifestat, dar se identifică cu Persoana care împlineşte Planul dumnezeiesc, adică cu Isus Hristos în întruparea sa istorică (Col 1,27; 1 Tim 3,16). Aşa că revelarea, proclamarea şi manifestarea Misterului-Hristos începe să se realizeze cu naşterea din Spiritul Sfânt şi din Fecioara Maria, ajungând la plinătatea revelării cu învierea Răstignitului. Spiritul Sfânt realizează plinătatea Revelării Misterului-Hristos în Iconomia istorică manifestând pe Isus Hristos prin Înviere, înainte de toate, ca Mesia-Hristos, ca Domn şi Mântuitor (Fap 5,31), ca Fiul lui Dumnezeu (Rm 1,3-4) şi ca Domn şi Mesia (Fap 2,36).  
         
     
         
         
      Back to previous page