The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 2 / 2001  
         
  Article:   A BRIEF ATTEMPT TO STUDY THE TEXT IN COLUMN 2, 6-23 / TENTATIVO DI UN BREVE STUDIO SU COL 2, 6-23.

Authors:  MARIUS GRIGORE FURTUNĂ.
 
       
         
  Abstract:  Articolul îşi propune o scurtă încercare de studiu asupra unui text a Sfântului Apostol Paul, mai exact din epistola către Coloseni capitolul 2, versetele de la 6 la 23. Textul este studiat, la început din punct de vedere literar şi semantic, pentru ca în partea a doua să se studieze mai îndeaproape fragmentul ales. O atenţie deosebită se va da studiului şi interpretării unei părţi a fragmentului: versetele de la 9 la 15. Articolul se încheie cu o serie de reflexii teologice pe marginea fragmentului ales.  
         
     
         
         
      Back to previous page