The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 1 / 2007  
         
  Article:   SINCE THE FALL OF COMMUNISM IN EUROPEAN INTEGRATION, THE REVIVAL OF ITS "ASH" FOR NEW EUROPEAN IMPETUS (ROMANIAN GREEK CATHOLIC CHURCH, UNITED WITH ROME, PAST, PRESENT AND FUTURE INPOST-COMMUNISTPERIOD) / DALLA CADUTA DEL COMUNISMO ALL’INTEGRAZIONE EUROPEA, DALLA RINASCITA DALLE PROPRIE „CENERI” VERSO UN NUOVO SLANCIO EUROPEO (LA CHIESA GRECO-CATTOLICA ROMENA, UNITA CON ROMA, PASSATO, PRESENTE E FUTURO, NEL PERIODO POST-COMUNISTA).

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Ca urmare a solicitării primite din partea forurilor bisericeşti şi internaţionale de a se prezenta „viziunea pastorală de viitor şi liniile de dezvoltare ale Bisericii noastre cu privire la misiune, educaţie, cateheză şi Caritas”, s-a pregătit un text ce sintetizează drumul parcurs de BRU in ultimii şaisprezece ani: „De la căderea comunismului la integrarea europeană, de la renaşterea din propria «cenuşă» spre un nou avant european”. Conferinţa a fost susţinută la Roma, in 23 ianuarie 2007, la cea de-a 76-a intalnire organizată cu asociaţiile şi fundaţiile de ajutorare a Bisericilor orientale (R.O.A.C.O.), sub inalta prezidenţă a prea fericirii sale Ignace Moussa card. Daoud, Prefectul congregaţiei pentru Bisericile orientale şi avand ca moderator pe rev. mons. Phillippe Brizard, Preşedinte al asociaţiei Oeuvres d’Orient, in prezenţa a 76 de membri ai R.O.A.C.O. din diferite continente.  
         
     
         
         
      Back to previous page