The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 1 / 2007  
         
  Article:   DIFFERENT ECCLESIOLOGY AND A DIFFERENT UNDERSTANDING OF DECISIONS FLORENTINE IN KIEV AND TO ROMA COUNCIL MAIN CAUSES OF FAILURE ARE SO-CALLED UNION OF BREST / VERSCHIEDENE EKKLESIOLOGIEN UND EIN GEGENSÄTZLICHES VERSTÄNDNIS VON DEN BESCHLÜSSEN DES FLORENTINUMS IN DER KIEVER SYNODE UND IN ROM SIND HAUPTURSACHEN FÜR DAS SCHEITERN DER SOGENANNTEN BRESTER UNION.

Authors:  ERNST CHRISTOPH SUTTNER.
 
       
         
  Abstract:  Articolul surprinde aspectele ecleziologice ale unirii de la Brest (1595/96), aşa cum au fost ele privite de către cele două părţi implicate: rutenii din regatul polono-lituanian şi Curia romană. Modelul de uniune – cel al conciliului de la Ferrara – Florenţa a fost interpretat în mod diferit la Kiev şi la Roma. Pe de o parte, clerul rutean din mitropolia kieveană a văzut unirea ca pe o reluare a comuniunii între două comunităţi despărţite, acceptînd autoritatea pontifului roman conform principiului florentin, al primatului papal conferit de tradiţie; pe de altă parte, Roma a adoptat în acest demers viziunea trindentină, văzând Biserica ruteană ca pe un grup de comunităţi aflate în schismă datorită propriilor erori, a căror corectare a devenit o condiţie a unirii. În cadrul aceleiaşi concepţii ecleziologice, Roma a perceput unirea rutenilor ca pe o înglobare a acestor comunităţi în Biserica latină – percepută ca universală - ceea ce a atras după sine impunerea în noua Biserică unită a autorităţii directe a pontifului roman, ca autoritate patriarhală. Aceste două viziuni ecleziologice diferite au dus în cele din urmă la unirea mitropoliei kievene cu Roma, cu preţul rupturii acesteia de ortodoxie.  
         
     
         
         
      Back to previous page