The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   REVIEWS – NIKOLAUS NETZHAMMER IN VERBOSE TUO. RAYMUND NETZHAMMEMER O.S.B.ARCHBISHOP OF BUCHAREST. 1905-1924. ROMANIAN TRANSLATION BY ALINA SOROCEANU(BERLIN). ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESE PUBLISHER OF BUCHAREST (BUCHAREST) 2003, 170 P..

Authors:  NICOLAE GUDEA.
 
       
         
  Abstract:  Apariţia acestei cărţi (paralel şi în continuare altor cărţi) despre arhiepiscopul Raymund Netzhammer apare aproape ca o surpriză. Spun surpriză, pentru că numele şi opera lui, deşi citate copios de cei preocupaţi de istoria creştinismului antic din Drobogea, lipsesc din enciclopediile româneşti şi mai ales din aşa zisul dicţionar al istoricilor români (Enciclopedia istoriografiei româneşti. Coordonator Ştefan Ştefănescu. Bucureşti 1978) şi străini (despre România şi istoria ei). Trebuie deci să mulţumim arhiepiscopului romano-catolic de Bucureşti dr. Ioan Robu care, cu prilejul aniversării a 180 de ani de la înfiinţarea arhiepiscopiei romano-catolice de Bucureşti (1883), a invitat pe nepotul de frate al arhiepiscopului R. Netzhammer (autorul cărţii prezentate aici) să alcătuiască o comunicare despre arhiepiscopul R. Netzhammer. Comunicarea a fost ţinută, dar apoi s-a transformat în carte. Un exemplar din această carte a ajuns şi la Biblioteca Facultăţii de Teologie Greco-Catolică a universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi m-am simţit obligat să-i fac o scurtă prezentare. Trebuie să mărturisesc însă că am făcut această prezentare fără să cunosc nici lucrările dedicate arhiepiscopului R. Netzhammer (nici cea de la München în limba germană - 1995-1996 - nici ediţia ei românească – 2004) aşa cum nu am cunoştinţă nici de întreaga opera sa.  
         
     
         
         
      Back to previous page