The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   ROMANIAN HIGHER EDUCATION REFORM: NEW CHALLENGES FOR FRANCISCAN ACADEMIC COMMUNITY / LA RIFORMA DELL’INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO RUMENO: LE NUOVE SFIDE PER LA COMUNITÀ ACCADEMICA FRANCESCANA.

Authors:  IOSIF BIŞOC.
 
       
         
  Abstract:  Reforma învăţământului universitar românesc: noi provocări pentru comunitatea academică franciscană. Dacă Biserica este cel dintâi şi cel mai puternic factor de civilizaţie şi cultură al unui popor, şcoala, ca fiică a Bisericii, are tot dreptul să-şi revendice locul al doilea. Pe când Biserica formează mintea şi sufletul în cele spirituale ca să conducă naţiunile la adevărata fericire, şcoala înzestrează mintea cu cunoaşteri pozitive, venind în ajutorul Bisericii spre a completa educaţia, formând caractere bune şi luminate. Această afirmaţie ne indică faptul că alături de Biserică şi de activitate pastorală, fraţii franciscani care au activat pe meleagurile româneşti s-au îngrijit şi au favorizat învăţământul şi tot ceea ce înseamnă cultură şi şcoală. Chiar dacă nu întotdeauna au reuşit să ridice şi să întemeieze structuri şcolare, în spiritul misionar era întipărită dragostea de cultură şi şcoală. În ceea ce priveşte noi principii educative şi formative pentru un învăţământ universitar actual, comunitatea academică a Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman ia în consideraţie următoarele principii: nu există determinism în educaţie, de aceea, cadrul didactic va trebui să fie un mediator, să cunoască şi să se adapteze la noile ritmuri de învăţare şi educare a studenţilor; un profesor trebuie întotdeauna să fie un provocator, care ştie să creeze conflicte cognitive, a provoca şi a postula, a chestiona şi a căuta noi perspective educative; calitatea educativă se dovedeşte oferind studenţilor maximum de oportunităţi pentru dezvoltarea capacităţilor şi a aptitudinilor; predarea şi cercetarea trebuie prezentate global şi multidisciplinaritatea trebuie să devină o prioritate; formarea permanentă este de nelipsit pentru a putea actualiza proiecte, metode şi tehnici educative de calitate.  
         
     
         
         
      Back to previous page