The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Issue no. 1 / 2003  
         
  Article:   DIALOGICAL CHARACTER OF THINKING. PREMISES FOR A THEOLOGY OF RECIPROCITY / DIALOGISCH DENKEN. PRÄMISSEN FÜR EINE THEOLOGIE DER GEGENSEITIGKEIT.

Authors:  LIVIU JITIANU.
 
       
         
  Abstract:  Dialógus-gondolkodás. A kölcsönösség teológiájának előfeltétele. Már az Újkor küszöbén megállapítható egy bizonyos törés a gondolkodástörténetben.Újszerű és tartalmilag is új filozófiai rendszerek kerülnek előtérbe. A dialógus, mint filozófiai alaptétel, a nyelv, a beszéd, mint kommunikációs jel-eszköz, mint az emberi személy legfontosabb kitevője, mint személyalkotó valóság a filozófiai fejtegetések középpontjába kerülnek. A zsidó kinyilatkoztatás, valamint szövetségkötés az ezirányúfejtegetések lényeges alapját képezik. Ebből kiindulva állítja a lét dialógus jellegét Martin Buber, ki rámutat a kölcsönösség létalkotó fontosságára. A kölcsönösség, a dialógus Isten-ember kapcsolatának is legfontosabb feltételévé vélik. A dialógus megnyilvánulása legfelsőbb fokon maga a nyelv – mutat erre rá Ferdinand Ebner. Úgy a dialógus-, mint a nyelvfilozófia a teológia számára kihívásként jelentkeznek.  
         
     
         
         
      Back to previous page