The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Issue no. 1 / 2003  
         
  Article:   THE HISTORY OF SALVATION AND OF REVELATION IN KARL RAHNER / HEILS - UND OFFENBARUNGSGESCHICHTE BEI KARL RAHNER.

Authors:  LIVIU JITIANU.
 
       
         
  Abstract:  Üdvösség- és kinyilatkoztatás-történet Karl Rahner teológiájában. Az ember transzcendens irányultsága sajátos történelmi keretben valósul meg. A transzcendens vonzat Isten önközlésére támaszkodik. Ennek következtében az ember Isten abszolút közelségébe kerül. A kereszténység az üdvtörténet biztosítéka, hisz Isten üdvözítő tetteinek a tanúja. Tanúságtétele szerint Isten ön-kinyilatkoztatása az üdvesemények garanciája. Az üdvesemények nem csupán bizonyos történeti keretben megvalósuló eseményekre vonatkoznak, hanem az egész emberiség egyetemes történelmét magukba foglalják. A történelem a transzcendens megnyilvánulásának, a kinyilatkoztatásnak a helye. Ennek megfelelően üdvtörténet és profán történelem egybeesnek.Összekötő kapocsként kerül ebben az összefüggésben az abszolút üdvösséghozó, Jézus Krisztus személye a középpontba.  
         
     
         
         
      Back to previous page