The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Issue no. 1 / 2003  
         
  Article:   GLOBALIZATION AND CATHOLIC HIGHER EDUCATION. THE CRITERIA OF EVALUATION / MONDIALISATION ET ÉDUCATION SUPÉRIEURE CATHOLIQUE. À LA RECHERCHE DE CRITÈRES DE DISCERNEMENT .

Authors:  MARC GIRARD.
 
       
         
  Abstract:  A globalizáció és a katolikus felsőoktatás. A megítélés kritériumai. A tanulmány célja rámutatni racionális és teológiai-biblikus kritériumokra, amelyek hozzájárulhatnak a katolikus felsőoktatást érintő globalizáció helyesebb értékeléséhez. Az értelmi ismérvek antropológiai, társadalmi, térés időbeli, gazdasági, kulturális és nevelési szempontból közelíti meg a kérdéskört. A teológiai perspektíva bibliai példák által rávilágít az egyén és a közösség viszonyára, a helyi és az egyetemes szempont összhangjára, a gazdasági erőforrások helyes felhasználására, az etikai síkon jelentkező kísértés legyőzésére, a politikai modellek sokféleségére, a kulturális kapcsolatok jelentőségére. E szempontok áttekintése után a szerző levonja a katolikus felsőoktatásra vonatkozó konklúziókat. Antropológiai síkon a nevelés nem mellőzheti sem az öntudat, sem a közösségi tudat kialakítását.Társadalmi téren az autonómia nem nélkülözheti az együttműködést. Téridőbeli síkon a hagyomány helyi értékesítése nem tekinthet el a világhoz és a világegyetemhez való tartozástól. Gazdasági szempontból a nyereség, a növekedés, a fejlődés előmozdítása mellett fontos az önkéntes megosztás és a források megőrzése. Politikai téren a hazafias nevelés nem szoríthatja háttérbe a népek és intézményeik növekvő interdependenciáját. Erkölcsi szempontból a globalizáció kísértéseire való figyelmeztetést ki kell egészíteni az átalakító felelősségre való neveléssel. Kulturális síkon az önazonosság értékelése nem mellőzheti a sokféleséget, a pluralizmust és a kölcsönös gazdagítást. A nevelésnek, a tudományos és műszaki képzés mellett figyelnie kell a személyiség kibontakoztatására, beleértve a lelki-szellemi dimenziót is.  
         
     
         
         
      Back to previous page