The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA SOCIOLOGIA - Issue no. 2 / 2005  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - VLADIMIR TISMĂNEANU, STALINISM PENTRU ETERNITATE. O ISTORIE POLITICĂ A COMUNISMULUI ROMÂNESC, 2005, IAŞI: POLIROM.

Authors:  NORBERT PETROVICI.
 
       
         
  Abstract:  Stalinism pentru eternitate este o excelentă introducere în problemele politice ale istoriei comunismului românesc. Importanţa cărţii nu constă în capacitatea autorului de a trasa în detaliu şi cu un talent romanesc de netăgăduit complexa evoluţie a comunismului din România, ci, mai degrabă, în conceptele pe care le propune. Multe dintre acestea au fost tratate în numeroasele sale articole, dar credem că forţa lor se relevă cu adevărat în contextul amplului material empiric discutat. Cartea, chiar dacă este o istorie a comunismului românesc, iluminează într-un mod foarte sugestiv dinamica raporturilor informale la nivel transnaţional dintre diferitele partide comuniste şi modul în care aceste reţele au influenţat istoria partidelor locale. Considerăm că structura conceptuală a cărţi reprezintă o resursă teoretică majoră pentru cercetătorii epocii comuniste româneşti, şi pentru că designul acestor concepte este unul comparativ, pentru cercetătorii comunismului în Europa centrală şi de est. Vom încerca să trasăm, mai jos, ceea ce credem noi, a fi structura conceptuală a acestei lucrări.  
         
     
         
         
      Back to previous page