The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA SOCIOLOGIA - Issue no. 1 / 2005  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - MIHAI PASCARU, COORD., CATALYSE. CUNOAŞTERE, PARTICIPARE ŞI DEZVOLTARE ÎN SPAŢIU COMUNITAR, CLUJ-NAPOCA: ARGONAUT, 2005.

Authors:  VIOREL CIOFLICĂ.
 
       
         
  Abstract:  Încadrându-se în mai amplul spaţiu ştiinţific denominat de parametrii disciplinelor sociologice în general, dar mai ales ai socio-logiei organizaţiilor teritoriale în particular, arie în care se resimte mult mai pregnant nevoia fundamentării cadrelor metodologice necesare creării premiselor care să faciliteze implicarea plenară a actorilor sociali în propria cunoaştere, volumul Catalyse. Cunoaştere, participare şi dezvol-tare în spaţiu comunitar, mai mult decât o încercare reuşită de reunire a unor studii diverse realizate pe o mai com-plexă tematică comună, susţine o prezentare a unor aspecte implicate de metodologia Catalyse şi mai ales de aplicarea ei în cercetarea eficientă a diferitelor comunităţi teritoriale.  
         
     
         
         
      Back to previous page