The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Issue no. 1 / 2001  
         
  Article:   THE OPTIMIZATION OF THE MODERN HEALTH EDUCATION THROUGH THE INFUSIONAL APPROACH.

Authors:  SIMONA-ELENA BERNAT.
 
       
         
  Abstract:  Optimizarea educaţiei sanitare moderne prin intermediul demersului infuzional. Educaţia sanitara modernă reprezintă una dintre noile educaţii propuse de UNESCO. Modalităţile prin care acestea pot fi incluse în curriculum sunt: opţionale, module separate în diferiţi ani de studiu, cursuri interdisciplinare predate în echipă şi infuzia de teme în cadrul altor discipline. Demersul infuzional presupune studierea temelor de educaţie sanitară modernă ca parte integrantă a altor materii, acolo unde conţinuturile permit. Există riscul, în utilizarea acestei maniere de lucru, ca anumite teme sa fie expediate la finalul capitolelor disciplinelor de bază, însă poate fi surmontat printr-o pregătire prealabilă a profesorilor. Avantajele pe care le aduce demersul infuzional sunt multiple. Presupune o abordare interdisciplinară a subiectelor, ajută la dezvoltarea capacităţilor de a realiza transferul de cunoştinţe şi a face conexiuni la elevi, nu supraîncarcă programele şcolare şi nu este costisitor. Studiul de faţă urmăreşte analiza reacţiei cadrelor didactice la această manieră de organizare a activităţii şi propune un grupaj de teme (vezi anexa 1), care se pot intercala la discipline precum: chimie, fizică, biologie, limba şi literatura română, limbi moderne, istorie ,geografie. Subiecţii chestionaţi sunt profesori de liceu, din mediu urban. Rezultatele indică reale şanse de reuşită ale ideii prezentate, chiar la discipline ce nu fuseseră luate iniţial în calcul: muzică, educaţie fizică. Deşi este o investigaţie preliminară, cercetarea urmând a fi continuată pe direcţia adecvării subiectelor la disciplinele în care sunt incluse, demersul infuzional rămâne o modalitate pertinentă de a realiza educaţia sanitară modernă pe direcţia structurilor actuale ale reformei educaţionale.  
         
     
         
         
      Back to previous page