The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Issue no. 1 / 2000  
         
  Article:   PRELIMINARY TESTING - AN ESSENTIAL STEP IN THE BIOLOGY ACTIVE LEARNING FOR MENTALLY DISABLED PUPILS.

Authors:  ADRIANA BARNA, IRINA POP, ANA MOLOCA.
 
       
         
  Abstract:  Lucrarea prezintă un studiu referitor la invăţarea activă la biologie la clasa a VIII-a, desfăşurat la Şcoala Specială pentru copii cu cerinţe educative speciale din Bistriţa. Temele lecţiilor predate se regăsesc în sistemul de lecţii "Organele de simţ" (Anatomia şi fiziologia omului). Am utilizat testele preliminare pentru a asigura implicarea elevilor in activitate chiar din primele momente. În acelaşi timp, cea mai importantă funcţie a testelor preliminare a fost de a descoperi cunoştinţele pe care elevii le deţineau deja despre subiectul dat. Apoi, activităţile au luat forma atelierelor, prin utilizarea muncii în grup şi a metodelor de predare-învăţare interactive. Rezultatele evaluării finale au arătat că ipotezele de lucru sunt valide: 1. elevii au dobândit cunoştinţe ştiinţifice; 2. s-au format deprinderi importante pentru menţinerea sănătăţii; 3. elevii au devenit mai încrezători în forţele lor şi mai spontani (achiziţii importante pentru copiii cu cerinţe speciale).  
         
     
         
         
      Back to previous page