The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA POLITICA - Issue no. 1 / 1999-2000  
         
  Article:   IDEOLOGY IN THE POST–COMMUNIST ERA. THEORETICAL ASPECTS / IDEOLOGIA ÎN EPOCA POST-COMUNISTĂ. ASPECTE TEORETICE.

Authors:  SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN.
 
       
         
  Abstract:  Ideologia în epoca post-comunistă. Aspecte teoretice. Articolul tratează în primul rînd aspecte teoretice legate de conceptul de ideologie. Scopul este cel de a permite o mai bună înţelegere a acestuia şi a utilizării ideologiilor în general în perioada de tranziţie. Studiul de faţă prezintă în introducere un scurt istoric al conceptului după care caută să îl definească. În continuare tratează probleme legate de conţinutul şi funcţiile ideologiilor, examinînd totodată criteriile pe care acestea trebuie să le satisfacă. Un important aspect practic pus în discuţie este utilizarea ideologiilor şi a conceptelor ideologice de către politicieni şi alegători. Prin urmare o incursiune în psihologia electorală este de asemenea necesară. Ţinîndu-se seama de toate aceste considerente, în final se vor analiza pe scurt relevanţa şi implicaţiile marilor dezbateri referitoare la sfîrşitul ideologiilor şi al istoriei pentru etapa de tranziţie la democraţie în Europa Centrală şi de Est în general, şi România în particular.  
         
     
         
         
      Back to previous page