The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Issue no. 2 / 2002  
         
  Article:   THE RIGHT OF LIFE, THE RIGHT TO LIFE. BIOPOWER AND SOVEREIGNTY IN MODERN WORLD.

Authors:  CIPRIAN MIHALI.
 
       
         
  Abstract:  Termenii de “bioputere” şi de “biopolitică” trimit, aşa cum se ştie deja din ce în ce mai bine, la gîndirea lui Foucault de la sfîrşitul anilor ’70. Deşi utilizaţi adeseori indistinct, atît de filosoful însuşi, cît şi de unii dintre exegeţii săi, cei doi termeni nu coincid decît parţial. Ei au făcut, de altfel, obiectul unor recente analize, care dovedesc interesul crescînd pentru această perioadă a creaţiei foucaldiene şi pentru tematica dezvoltată în scrierile sale publicate deja sau în curs de publicare. Altfel, primul număr al revistei Multitudes are ca obiect “Biopolitica şi bioputerea” (Exils, Paris, martie 2000), în timp ce revista Cités a consacrat un număr special acestei teme: “Michel Foucault: de la războiul raselor la bioputere” (PUF, Paris). Dintre lucrările din ultimii ani care tratează aceste teme, trebuie în primul rînd amintită excelenta analiză a lui Hubert Dreyfus şi Paul Rabinow, Michel Foucault. Beyond objectivity and subjectivity (Chicago University Press, 1982, 1983, tradusă imediat în Franţa, sub titlul: Michel Foucault: un parcours philosophique, Gallimard, 1984). Două alte lucrări originale, care nu vizează decît parţial filosofia lui Foucault, au contribuit la difuzarea termenilor: mai întîi, provocatorul eseu al lui Giorgio Agamben, Homo sacer. I: Il potere sovrano e la nuda vita (Einaudi, 1995), care deplasează sensibil înţelesul pe care filosoful francez îl dăduse “biopoliticii”; în fine, impresionanta carte a lui Antonio Negri şi Michael Hardt, Empire (2001).  
         
     
         
         
      Back to previous page