The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Issue no. 1-2 / 2003  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - VISUAL REPRESENTATIONS AND THEIR LOGICAL USE / KÉPI REPREZENTÁCIÓK ÉS HASZNÁLATUK LOGIKÁJA .

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:   Bár egyre több megközelítésben foglalkoznak a képek elméletével, a képi reprezentáció kérdéskörében mindmáig meghatározó jelentőségű tanulmánykötet, A sokarcú kép újabb, módosított kiadást ért meg Horányi Özséb szerkesztésében. Amint azt a szerkesztő is alátámasztja, a kötetbe gyűjtött tanulmányok a kép problematikáját a maga általánosságában vizsgálják, és esetenként csak ürügyként hivatkoznak művészeti alkotásokra: „Legyen szó festményről vagy fény-képről, grafikáról vagy szőnyegbe szőtt képről, ezeket a műalkotásokat (műtárgyakat) nem művészeti alkotásokként elemzik a kötet írásai, hanem olyan jelentéses vagy éppen kommunikatív jelen-ségként, amelyek valami módon vonatkoznak a világra, a világ egy darabjára és „mondanak” valamit róla” (12). Ez a megállapítás még inkább jellemző a második, módosított kiadásra, hiszen kimaradtak a kép olyan szűkebb analízisével foglalkozó tanul-mányok, amelyek a fénykép szemiotikáját, narratív működését és társadalmi használatának logikáját firtatták. Ezzel szemben öt újabb szöveggel gazdagodott a kötet.  
         
     
         
         
      Back to previous page