The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Issue no. 1-2 / 2001  
         
  Article:   DECIDABLE AND UNDECIDABLE FROM SITUATIONAL ANALYSIS PERSPECTIVE.

Authors:  IOAN PETRU.
 
       
         
  Abstract:  Derivat din latinescul decidere, românescul a decide şi corespondenţii săi în limbi de circulaţie (franţuzescul décider, englezescul decide, sau nemţescul entscheiden) înseamnă a trasa /a determina /a lua o hotărîre (sau a hotărî), a soluţiona, a determina, a convinge, a decreta ceva etc. Pe cale de consecinţă, prin derivatul decidabil se va înţelege, prin urmare, ceea ce poate fi hotărît, ceea ce se poate soluţiona, ceea ce este determinabil etc., iar opusul său, indecidabil, va da seamă de ceea ce nu se poate hotărî şi, tot astfel, de ceea ce nu are soluţii şi nu este determinabil.  
         
     
         
         
      Back to previous page