The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Issue no. 1 / 2005  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - LOVE-RELATIONSHIP KNOWLEDGE IN THE MIRCEA VULCANESCU THINKING .

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  În anul 1923, Mircea Vulcănescu debuta ca publicist cu articolul, intitulat sugestiv, Aspiraţia la creştinism şi înţelesul ei actual. Religia creştină a devenit, din acel moment, subiect de reflecţie filosofică în scrierile sale, care, timp de două decenii, au îmbrăcat forme variate: studii, articole, conferinţe, însemnări, cronici religioase şi note publicistice. O parte însemnată dintre acestea se regăsesc în culegerea de texte Bunul Dumnezeu cotidian. Studii despre religie, ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2004. Sute de pagini, încărcate de evocări, reflecţii, participări la disputele din presa vremii se deschid cu studiul Logos şi eros în metafizica creştină (1930), aşteptând parcă un demers exegetic ordonator.  
         
     
         
         
      Back to previous page