The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Issue no. 4 / 2003  
         
  Article:   ECHOES OF NIETZSCHEAN PHILOSOPHY IN ROMANIAN CULTURE.

Authors:  DENISA PETREHUŞ.
 
       
         
  Abstract:  Oricât s-ar scrie despre Nietzsche, nu ar fi suficient pentru că subiectul în sine este inepuizabil şi la modă. Volumul de faţă „Friedrich Nietzsche şi cultura română interbelică” de Lucia Gorgoi vine să completeze lista titlurilor care există deja în fişierele bibliotecilor. Lucia Gorgoi descoperă o carenţă în ceea ce priveşte receptarea lui Nietzsche în România şi îşi propune ca lucrarea sa să fie o primă încercare în domeniu. Autoarea se opreşte asupra culturii româneşti interbelice, cu precădere asupra literaturii şi filozofiei. Cartea cuprinde 5 capitole, urmărindu-se linia de „filozofare” trasată de Nietzsche şi preluată de Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Lucian Blaga.  
         
     
         
         
      Back to previous page