The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Issue no. 4 / 2003  
         
  Article:   OBSERVATIONS ON THE DIATOPIC VARIANT “ROMANIAN SPOKEN IN HUNGARY”.

Authors:  ŞTEFAN GENCĂRĂU.
 
       
         
  Abstract:  1. Intitulăm prezentul demers astfel pentru că aspectele pe care le vom supune atenţiei dumneavoastră au fost detaşate dintr-o cercetare amplă ce a inclus: (a) pe de o parte, o serie de anchete dialectale efectuate în trei localităţi româneşti din Ungaria, respectiv în Micherechi, Chitighaz şi Bătania; (b) pe de altă parte, confruntarea punctelor de vedere ale lingviştilor români din Ungaria cu cele ale lingviştilor din ţară cu privire la originea, localizarea, limba şi conştiinţa de limbă, precum şi la aspectele ce ţin de variaţia demografică a acestor comunităţi. 2. Datorită etapelor în care cercetarea noastră s-a desfăşurat (şi se desfăşoară !), între punctul de plecare, adică interesul iniţial, voit lingvistic şi declarat dialectologic, şi punctul de sosire, adică finalitatea investigaţiei, se va putea constata o noncoincidenţă. 3. Am întreprins cercetarea, înainte de toate, pentru a studia extensiunea diatopică a subdialectelor crişean şi bănăţean, acceptând, în conformitate cu poziţia lingviştilor de la Budapesta, Seghedin şi Giula, că: (a) graiul românilor din comunităţile nord-estice ale Ungariei prezintă trăsăturile subdialectului crişean; (b) graiul românilor din comunităţile sud-estice ale Ungariei prezintă trăsăturile subdialectului bănăţean; (c) între aria nord-estică şi cea sud-estică se poate delimita o arie de interferenţă.  
         
     
         
         
      Back to previous page