The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Issue no. 3 / 2006  
         
  Article:   REDAKTØRENS FORORD / EDITOR’S NOTE.

Authors:  SANDA TOMESCU BACIU.
 
       
         
  Abstract:  I anledning 100-årsmarkeringen av Henrik Ibsens død utgir Studia Univeristatis Babeş-Bolyai. Philologia et nummer som samler en rekke bidrag skrevet av viktige Ibsen-forskere og teatereksperter fra hele verden. Jeg vil uttrykke en varm takk til alle bidragsyterne som deltok i dette prosjektet og støttet det med sine betydningsfulle artikler. Jeg overbringer også en hilsen og min dype takknemlighet til velkjente internasjonale Ibsenforskere, hvis akademiske og vitenskapelige prestisje beærer både tidsskriftet Studia og „Babeş-Bolyai” Universitetet. Utgivelsen av Studias Ibsen-nummer kommer i tillegg til flere kultur- og teaterarrangementer organisert i Romania i løpet av Ibsenåret med støtte av Ambassadør Leif Arne Ulland og den norske ambassaden i Bukarest. Takk til alle bidragsyterne, til Ambassadør Leif Arne Ulland, til „Babeş-Bolyai” Universitetet og sist men ikke minst til Studia-redaksjonen for støtte og utmerket samarbeid.

On the centennial of Henrik Ibsen’s death, the present issue of Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia gathers studies of important Ibsen researchers and theater experts from all over the world. The editor warmly thanks all the contributors to this issue of the journal, who could answer to the project initiative, supporting it through their valuable articles. I gratefully greet the researchers worldwide devoted to Ibsen studies whose scientific and academic research honor the Journal Studia and „Babeş-Bolyai” University. The issue of this number of the Journal Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia dedicated to Henrik Ibsen is one more event in a series of theatrical and cultural events organized in Romania with the direct support of The Royal Norwegian Embassy in Bucharest, and His Excellency Leif Arne Ulland, the Ambassador of Norway. I hereby thank the authors of the articles, His Excellency Leif Arne Ulland, the Ambassador of Norway, „Babeş-Bolyai” University and last but not least the editorial staff of Studia Journal for their support and excellent cooperation.
 
         
     
         
         
      Back to previous page