The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Issue no. 3 / 2001  
         
  Article:   ON REFLEXIVE FORMS.

Authors:  DAIANA CUIBUS.
 
       
         
  Abstract:  Problematica reflexivelor este una complexă şi, deopotrivă, controversată: de la interpretarea lor ca pronume, deci substitute, cu autonomie sintactică şi toate sensurile gramaticale actualizate (concretizate în tipurile de reflexiv: obiectiv, reciproc, posesiv, dinamic, pasiv, impersonal, eventiv), la accepţiunea de morfeme – ale diatezei reflexive -, categorie gramaticală cu realizare analitică. Teoria reflexivelor ca pronume propriu-zise, determinanţi cu funcţie, se întemeiază pe argumente de ordin sintactic, pornind de la teza unicităţii funcţiilor în subordonare (apud Draşoveanu) şi ajungând la punerea în discuţie a bazei ştiinţifice a compartimentării verbelor în ''reflexive'' şi ''nereflexive'', finalizată în opţiunea, cu "riscul ieşirii din tradiţie", pentru varianta analitică, respectiv interpretarea reflexivului ca poziţie sintactică autonomă, necuprinsă în paradigma verbală. Pornind de la un text dramatic blagian, respectiv "Zamolxe", şi fără a efectua o analiză propriu-zis gramaticală, ci mai degrabă una semantic – stilistică, credem că putem argumenta în favoarea unei astfel de interpretări a reflexivelor dintr-o astfel de perspectivă pe care o considerăm complementară. E adevărat, libertăţile pe care şi le poate asuma textul literar încalcă, nu rareori, normele. Dar aceste libertăţi sunt în acelaşi timp, sau poate în primul rând, ale limbii în sine, cele pe care limba însăşi le face posibile.  
         
     
         
         
      Back to previous page