The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Issue no. 2 / 2004  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - GEORGE IRIMIAŞ, TEXTUAL STRUCTURES OF THE TOTALITARIAN SPEECH FROM THE SEMIOTIC PERSPECTIVE OF THE TEXT.

Authors:  CORINA ŞERAN.
 
       
         
  Abstract:  Pe lângă foame, frig şi întuneric, unul dintre ˝produsele de succes ˝ ale ˝epocii de aur˝ este limba de lemn. Limba, domeniu şi fenomen social prin excelenţă, nu a putut scăpa siluirii impuse de regim, devenind vehiculul perfect al ideologiei comuniste. Rămăşiţe ale acestei mutilări lingvistice am regăsit şi după 1989. Nu de puţine ori am zâmbit la auzul unei sintagme ca ˝integrare europeană˝, care ne amintea de ˝societatea socialistă multilateral dezvoltată˝.  
         
     
         
         
      Back to previous page