The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Issue no. 2 / 2004  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - ELENA RODICA COLTA, PILLARS FOR A ROMANIAN MYTHOLOGY FROM HUNGARY.

Authors:  HOCZOPAN ANNA.
 
       
         
  Abstract:  Apărută la Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, cartea Elenei Rodica Colta, Repere pentru o mitologie a Românilor din Ungaria, este o mărturie a dăruirii unei cercetătoare faţă de o problematică dificilă, aceea a antropologiei minorităţilor din ţara sa, precum şi din Ungaria. Plecând de la întrebarea dacă mai sunt funcţionale vrăjitoria şi magia, cercetătoarea reface universul tradiţional mental al omului actual, poate, doar întâmplător român din Ungaria, în fapt, aşa cum recunoaşte şi autoarea, al omului, în general, situat în Europa de est postcomunistă sau în oricare alt spaţiu. Chiar dacă descoperim un univers mental general valabil, ca lector din minoritatea despre care Rodica Colta s-a interesat în repetate rânduri socotesc că ceea ce face din reconstituirea propusă o evocare a românilor din Ungaria este punctul de plecare: anchetele care s-au desfăşurat la Aletea, Micherechi, Bedeu, Otlaca Pustă, Bătania, Chitighaz, Săcel, Pocei; în aceeaşi măsură, universul mental reconstituit e ancorat în minoritatea română din Ungaria prin faptul că autoarea e în măsură să descopere identitatea acestei comunităţi în atâtea şi atâtea surse bibliografice de limbă maghiară sau publicate în Ungaria.  
         
     
         
         
      Back to previous page