The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Issue no. 2 / 2004  
         
  Article:   BIRTH RITUALS AND ORAL, NON-RITUAL POETIC CREATION.

Authors:  HOCZOPAN ANNA.
 
       
         
  Abstract:  Anumite situaţii ale creaţiei poetice orale nu pot fi izolate in vederea studierii lor decât cu riscul inevitabil de a pierde ceva din mesajul original. În acest articol încercăm să arătăm că în cazul poeziei legate de ritualul naşterii, frontierele temei poetice sunt înşelătoare. În zona creaţiei poetice orale, în general, tema configurează structuri ample cu relaţii dintre cele mai subtile, uneori fără nici o legătură aparentă cu tema identificată pentru cercetare, deşi aşa cum vom vedea în continuare influenţa lor pentru înţelegerea mesajului este covârşitoare.  
         
     
         
         
      Back to previous page