The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Issue no. 2 / 2003  
         
  Article:   THE NOUN IN I. HELIADE RĂDULESCU’S GRAMATICA AND IN OLDER GRAMMAR BOOKS.

Authors:  VERONICA CHINDE.
 
       
         
  Abstract:  Lucrarea îşi propune să urmărească felul în care se defineşte şi este descrisă clasa lexico-gramaticală a numelui în câteva lucrări reprezentative în evoluţia clasificărilor gramaticale din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Ne-am oprit asupra Gramaticii româneşti din 1757 a lui Dimitrie Eustatievici Braşoveanul, a lucrării lui Samuil Micu, Elementa linguae daco-romanae sive valachicae din 1780, a Gramaticii rumîneşti din 1822 a lui Constantin Diaconovici Loga, încercând să scoatem în evidenţă evoluţia teoretizărilor referitoare la această clasă, până în momentul apariţiei Gramaticii româneşti (1828) a lui Ion Heliade Rădulescu, raportându-ne la gramaticile care au apărut după această dată.  
         
     
         
         
      Back to previous page