The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Issue no. 2 / 2003  
         
  Article:   LITERATURE AND RIGHT-WING IDEOLOGY. THE SPANISH “CASE”.

Authors:  MIRELA IOANA LAZĂR.
 
       
         
  Abstract:  Astăzi, când analizele aplicate literaturii din perspectiva relaţiei ei cu istoria, politica şi ideologia s-au înmulţit în publicistica şi în apariţiile editoriale româneşti, am ajuns să ne dăm seama mai mult ca oricând că orice operă - conştient sau inconştient - stă sub semnul timpului în care a fost creată. Circumstanţele în care are loc geneza unui text sunt decelabile în textul însuşi, dat fiind faptul că existenţa oricărui scriitor şi deci mentalitatea şi ideile lui, ca şi sensibilitatea lui artistică, sunt determinate, dincolo de calităţile strict individuale, unice, de spaţiul, momentul şi evenimentele care prezidează cristalizarea lor. (Este inevitabilă menţionarea acestui truism căci, dacă toţi ştim aceste lucruri la nivel teoretic, fiecare caz particular ne obligă să luăm aceste consideraţii generale ca punct de referinţă al analizei pe care i-o facem.) Şi este demn de remarcat în acest sens că scriitorul, format într-un anumit mediu şi producându-şi opera într-un cadru strict determinat, va fi cu atât mai marcat de acestea cu cât ele vor purta amprenta unei stări conflictuale, a unei crize. Mai precis, în timp ce literatura publicată în epoci "neutre", de acalmie a istoriei şi de relativ echilibru politic poate să-şi aleagă în deplină libertate temele şi să lase esteticului rolul primordial, cea care apare în perioade de revoluţie, război sau dictatură va suferi restricţii ideologice şi va trebui să aleagă între "angajare" şi evaziune, ceea ce implică deja existenţa unui criteriu moral, căruia şi va fi subordonat (a se citi "sacrificat", de cele mai multe ori) cel pur estetic.  
         
     
         
         
      Back to previous page