The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Issue no. 1-2 / 2001  
         
  Article:   GENERAL LANGUAGE VS. LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES -AN LSP PERSPECTIVE ON THE LANGUAGE USED IN ARTS-.

Authors:  ANDA-ELENA CREŢIU.
 
       
         
  Abstract:  Limbă şi limbaj de specialitate - o perspectivă aplicativă asupra limbii folosite în domeniul artelor vizuale-. Una din mai recentele preocupări ale lingvisticii aplicate este studiul limbajului diferitelor domenii de activitate. Majoritatea investigaţiilor privesc limba engleză şi vizează în special domeniile tehnic, ştiinţific, legal, medical, iar perspectiva pragmatică asupra acestor limbaje – language(s) in use – dezvăluie subtila lor capacitate de manipulare în relaţie cu societatea (emiţător – receptor – mediu). Limbajul folosit în domeniul artelor vizuale (pictură, sculptură, grafică, fotografie, prelucrare computerizată a imaginii, arte textile, ceramică) prezintă atât caracteristici comune limbajului general cât şi caracteristici proprii; cele două tipuri de trăsături diferă ca volum dacă sunt distribuite pe diverse nivele ale limbii, sau dacă se încearcă studiul lor contrastiv în două sau mai multe limbi.  
         
     
         
         
      Back to previous page