The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA NEGOTIA - Issue no. 3 / 2009  
         
  Article:   THE WORD OF THE FIRST DEAN OF THE BUSINESS.

Authors:  AUREL IOAN GIURGIU.
 
       
         
  Abstract:  Instituirea Facultăţii de Bussines a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca a avut loc în primul deceniu de după revoluţia decembristă având la bază două idei: una externă şi a doua din interiorul universitaţii clujene. Prima a fost reprezentată în anul 1991 de iniţiativa profesorului Colin Love de la Nothingam Trent University – care vizitase Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca în 1987 – de a crea o şcoala de business la Cluj prin intermediul unui program Tempus finanţat de Comunitatea Europeeană (cum se numea atunci actuala Uniunea Europeană). Şcoala era de tip postuniversitar, cu un regim seral, cu o durată de doi ani, fiind destinată reistruirii economice a licenţiatilor noneconomişti, în vederea accelerării adaptării celor care activau deja în câmpul muncii la condiţiile economiei de piaţă care se năştea în România; evident, cursanţii trebuiau sa achite o anumita taxă. Întreaga activitate urma să se desfăşoare în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a universităţii, fără structuri organizatorice proprii, deci ca o activitate didatică suplimentară, dar cu o denumire oarecum exotică Transylvania Business School. Comunitatea Europeeană a asigurat logistica necesară, în mod generos, (calculatoare de ultima generaţie, mobilier, o frumoasa biblioteca în limba engleză) şi a finanţat timp de doi ani o seamă de mobilităţi a cadrelor didactice la universităţi străine (în U.K., Grecia, Portugalia şi Franţa). Procesul didactic s-a desfăşurat în forma arătată, anevoios, timp de doi ani. Au existat diferenţe în modul de apreciere a organizării, conducerii şi derulării activităţii cursului postuniversitar între iniţiatorul programului Tempus – profesorul Colin Love, pe de o parte şi conducerea clujeană, pe de altă parte, diferenţe care au condus în final la blocaje de comunicare şi divirgenţe.  
         
     
         
         
      Back to previous page