The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA NEGOTIA - Issue no. 2 / 2000  
         
  Article:   DETERMINING AND USE IN PRODUCTION CAPACITY.

Authors:  FAZAKAS JÓZSEF, KOVÁCS KINGA.
 
       
         
  Abstract:   În orice societate comercială, utilizarea maximă a capacităţilor de producţie, are o deosebită importanţă. De aici nevoia managerului să organizeze şi să urmărească modul în care se cunosc, se utilizează şi se evaluează capacităţile de producţie, şi pe această bază să se perfecţioneze procesul de fundamentare a planurilor şi de folosire raţională a utilajelor şi suprafeţelor de producţie. Noţiunea de capacitate de producţie, caracterizează posibilităţile potenţiale productive de o anumită structură şi calitate, care se poate obţine într-o unitate de producţie, în decursul unui interval de timp dat în condiţiile folosirii intensive şi extensive a mijloacelor de producţie şi a celui mai eficient regim de lucru al acestora.  
         
     
         
         
      Back to previous page