The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA NEGOTIA - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   ROMANIAN ACCOUNTING AT THE BEGINNING OF THE THIRD MILLENNIUM.

Authors:  IUSTIN ATANASIU POP.
 
       
         
  Abstract:  România la început de mileniu III se află din nou în "jocul opţiunilor", respectiv opţiunea "pentru un sistem contabil". Conceptual, apreciem că un SISTEM CONTABIL este un ansamblu coerent de concepte, principii, reguli, şi/sau convenţii contabile general admise, a căror aplicabilitate convergentă, impusă fie doctrinar, fie reglementar, asigură furnizarea unor informatii inteligibile, relevante, credibile şi comparabile privind imaginea fidelă, clară şi completă a poziţiei financiare, performanţelor şi modificărilor în poziţia financiară a unei întreprinderi.  
         
     
         
         
      Back to previous page