The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 4 / 2009  
         
  Article:   ANNUAL CONGRESS OF THE ASSOCIATION “HENRI CAPITANT” OF THE FRENCH LEGAL CULTURE FRIENDS: JOURNÉES LOUISIANAISES – “DROIT DE LA SANTÉ: ASPECTS NOUVEAUX”, LAUSANNE ŞI NEUCHATEL, 7-12 JUNE 2009 / CONGRESUL ANUAL AL ASOCIAŢIEI “HENRI CAPITANT” A PRIETENILOR CULTURII JURIDICE FRANCEZE: JOURNÉES LOUISIANAISES – “DROIT DE LA SANTÉ: ASPECTS NOUVEAUX”, LAUSANNE ŞI NEUCHATEL, 7-12 IUNIE 2009.

Authors:  MIRCEA-DAN BOB.
 
       
         
  Abstract:  Asociaţia Capitant a reunit la cea de-a şaizeci şi şasea ediţie a congresului său anual un număr de o sută treizeci de participanţi din douăzeci şi trei de ţări. Preşedintele Michel Grimaldi a dechis lucrările trecând în revistă modul în care Asociaţia s-a implicat în actualitate în ultimii ani. Fondată în anul 1935 ca apărătoare a dreptului francez, a devenit după decesul fondatorului ei una de promovare a culturii franceze şi francofone, pentru ca din 2002 să-şi asume un rol mai larg: cel de valorificare a culturii juridice romaniste (continental europene) în general. În Franţa, Asociaţia s-a implicat în proiectul profesorului Pierre Catala care a dus la reforma dreptului obligaţiilor şi a emis proiectul de reformă a părţii din cod referitoare la bunuri. În plan internaţional, şi-a asumat începând din 2004 acţiuniel de contraargumentare la rapoartele Doing business şi a reacţionat cu un răspuns alternativ la „Draft of common frame of reference” redactat de comisia condusă de dl. profesor von Bar.  
         
     
         
         
      Back to previous page