The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 2 / 2007  
         
  Article:   REVIEW - ESTABLISHMENT OF LAW BY JUDGE / LA CRÉATION DU DROIT PAR LE JUGE.

Authors:  MIRCEA-DAN BOB.
 
       
         
  Abstract:  Un fenomen puternic resimţit de codurile civile europene încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea a fost acela al învechirii. S-a început să se vorbească în doctrina franceză, spre exemplu, de „revolta faptelor împotriva codurilor”; instanţele s-au văzut constrânse să statueze în materii nereglementate în cod sau dispunând de reglementări depăşite; profesorul Henri Capitant a argumentat în sensul considerării jurisprudenţei ca izvor de drept, spre a compensa lipsa de revizuire a codurilor; François Gény a putut să pună bazele teoretice ale metodei de interpretare liberă, care mai târziu a dat în Germania „şcoala dreptului liber”. În a doua jumătate a secolului XX, la acest fenomen s-a adăugat comunicarea şi comparaţia tot mai frecventă cu sistemul de common law, unde precedentul judiciar este la loc de cinste în ierarhia izvoarelor dreptului.  
         
     
         
         
      Back to previous page